FELHÍVÁS

XXV. Jubileumi Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

2019-ben 25. alkalommal kerül megrendezésre az Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny, melyet idén a Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Automatika Intézete rendez.

Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület (FIOM)

FIOM tehetséggondozó programjának keretében a kiemelkedő motivációjú diákok – akiknek irányítástechnikai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken – lehetőséget kapnak tudásuk összemérésére az egyesület által évente megrendezett Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyen (közismert nevén a PLC versenyen). A verseny célja az irányítástechnika, ezen belül a PLC programozás oktatási színvonalának emelése, az oktatók, hallgatók és az ipari, kereskedelmi szakemberek kapcsolatának erősítése. Továbbá a korszerű irányítástechnikai berendezések megismerésének elősegítése, emellett a hallgatók közötti versenyszellem és kooperáció kialakítása.

Nevezési és részvételi feltételek

A versenyen a műszaki felsőoktatási intézmények BSc vagy MSc képzésében résztvevő, nappali tagozatos, aktív (nem szünetelő) státusszal rendelkező hallgatói vehetnek részt. Intézményenként legfeljebb két csapat nevezhető, csapatonként maximum három fővel. Két csapat nevezése esetén a csapatoknak eltérő gyártójú PLC-vel kell indulniuk!

Hivatalos versenyfelhívás letöltése nyomtatható formában.

link: Felhívás

A versenyre nevezni a nevezési dokumentumok kitöltésével lehet, amelyek az elérhetőségeink között megtalálható email címen igényelhető

Minden nevezett csapatnak magával kell hoznia a feladatok megoldásához:

 • egy zsebszámológépet az elméleti feladatsorhoz (okos telefon nem használható);
 • a saját PLC-jét, amely legalább 16/16 digitális be-/kimenettel rendelkezik;
  • Kizárólag PNP tranzisztoros kimenetű PLC használható a versenyen!
 • a programfejlesztéshez használandó számítógépet és szoftvert;
 • 24V tápegységet (24V tápfeszültségű PLC esetén);
 • kéziszerszámokat (pl. csavarhúzót) és a szükségesnek ítélt műszereket (pl. multimétert);
 • a korábbi versenyeken rendszeresített csatlakozókábelt.

Minden részt vevő hallgatónak hoznia kell a versenyre:

 • 30 napnál nem régebbi BSc vagy MSc, nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatói jogviszony igazolást;
 • adóazonosító jelet (adószámot) igazoló okmány másolatát;
 • társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ számot) igazoló okmány másolatát;
 • állandó lakcímet igazoló okmány másolatát;
 • diákigazolvány arcképes oldalának másolatát;

A verseny lebonyolítása

A PLC verseny minden évben három egymást követő munkanapon kerül megrendezésre. Az első nap délutánján a hallgatói csapatoknak egy 10 kérdésből álló elméleti feladatsort kell kitölteniük 1 óra alatt. Az elméleti feladatsor kérdései a versenyre nevezett intézmények felkészítő tanárai által beküldött kérdéssorból kerülnek kiválasztása az alábbi témakörökben:

 • méréstechnika;
 • elektrotechnika (villamosságtan);
 • digitális technika;
 • informatika;
 • mechatronika;
 • pneumatika;
 • szabályozás- és vezérléstechnika;
 • MSZ EN 61131 (IEC 1131) szabvány elemei;
 • alapszintű PLC programozási ismeretek.

A feladatsorok megoldásait a felkészítő tanárok a beadást követően értékelik. A beadott feladatlapok javítása anonim módon történik, hogy elkerülhető legyen a részrehajlás.

A második és harmadik napon gyakorlati feladatmegoldás történik. A hallgatóknak mindkét napon 4-4 órájuk van, hogy elkészítsék egy valós vagy szimulált technológia vezérlését. A feladatok gyakorlatias nehézségét az adja, hogy az adott napi gyakorlati feladat elkészítése során a hallgatói csapatok maximum kétszer tesztelhetnek valós technológiai környezetben. A gyakorlati feladatok megoldását a bemutató során egy tíztagú zsűri pontozza.

Díjazás

A verseny során az első három helyezett csapat tagjai a FIOM felajánlásából pénzjutalomban részesülnek, a felkészítő intézmények pedig a helyezés sorrendjében választhatnak a verseny támogatói által felajánlott szakmailag releváns tárgyjutalmakból.